Futuryści przygotowali odpowiedzi na wyzwania rynku pracy
The Millennium Project, największy światowy think tank foresightowy, opublikował 2 września raport poświęcony przyszłości pracy - Work/Technology 2050: Scenariusze i działania. W toku trzyletniego badania, The Millennium Project opracowało trzy scenariusze rynku pracy do roku 2050 i zidentyfikowało 93 możliwe działania w odpowiedzi na wyzwania przyszłości rynku pracy. Każde z nich poddano ocenili eksperci. Na tej podstawie przygotowano unikatową analizę możliwych rozwiązań dla m.in. problemu gwałtownego zastępowania ludzi przez roboty i sztuczną inteligencję.
2019-09-19, 07:00

Partnerzy społeczni uzgodnili prognozy


Rosnące różnice w dochodach, wzrost stopy bezrobocia oraz wpływ nowych technologii na rynek pracy to jedne z wielu trendów przyszłości. Badanie The Millennium Project ma pomóc w tworzeniu strategii, biorących pod uwagę dynamikę zmian na linii praca-technologia. W ramach warsztatów eksperckich przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat, w których udział wzięli foresighterzy i eksperci rynku pracy z 50 krajów, prowadzono analizy i dyskusje na temat tego, jak dostosować się do charakteru przyszłej gospodarki w kontekście rozwoju techniki. Uczestnicy określili działania, które ich zdaniem rządy i partnerzy społeczni powinny podjąć, aby przygotować się na zmiany i problemy przewidziane w scenariuszach do 2050 roku.

W warsztatach wzięły udział także grupy dyskusyjne dla rządu, biznesu i pracy, edukacji i nauki, kultury i sztuki oraz środowisk naukowych i technologicznych. Polski warsztat w ramach tego projektu odbył się w 2017 r. w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz UKSW. Ostatecznie zidentyfikowane działania zostały ocenione pod względem wykonalności oraz skuteczności przez ekspertów za pomocą ankiety on-line. “Debata na temat kolejnych nowelizacji kodeksu pracy toczy się właściwie cały czas. Partnerzy społeczni powinni jednak poszerzyć pole widzenia również o inne niż regulacje działania nakierowane na nadchodzące zmiany na rynku pracy” mówi Kacper Nosarzewski, partner w firmie 4CF odpowiedzialnej za badania w ramach projektu w Polsce.


Lista działań pozwoli przygotować się na przyszłość


Raport “Praca/Technologia 2050” jako jeden z niewielu zawiera konkretne sugestie co robić, by odpowiedzieć na przyszłe zmiany. Badanie proponuje, między innymi, stworzenie wyspecjalizowanych agencji zajmujących się foresightem technologicznym i oceną technologii. Może to wspomóc działanie instytucji rządowych w zakresie wiedzy o nowych technologiach oraz ich wpływie na rynek pracy.

Niemniej, jak przyznaje Jerome Glenn, dyrektor generalny Millennium Project, lista działań nie jest panaceum. “Nie ma mowy, aby każdy rząd przyjął do wdrożenia wszystkie 93 działania”, zaznacza Glenn, “ale im więcej z nich jest wdrażanych, tym płynniejsze będzie nasze przejście do następnego wieku”. W sytuacji postępującej automatyzacji i integracji zdolności technologicznych, dynamika zmian na rynku pracy stanowi priorytet programu badawczego The Millennium Project. Pełne teksty scenariuszy, działań oraz ich ocen można znaleźć w raporcie Praca/Technologia 2050: Scenariusze i Działania.

KONTAKT / AUTOR
Kacper Nosarzewski
Partner
4CF Strategic Foresight
606 425 479
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy